Hizmetlerimiz

Yaptığımız işte hizmet kalite seviyesini maksimum düzeye çıkartmak.

Günlük ve aylık hizmetteki şikayetleri minimum seviyeye çekmek politikamızın amacıdır.

Planlı eğitimi sürekli ve programlı hale dönüştürerek çalışanlara daha iyisini verme bilincini aşılamak ve de mükemmele ulaşmaktır.

Müşteri memnuniyeti hedeflerimizin en ön sıralarında yer almaktadır. Müşteri memnuniyeti çalışma performansımızı ortaya koyacağından maksimum düzeye çıkararak sürekli hale getirmektir.Yaptığımız işlerde başarılı olmak yapacağımız işlerin aynası olacaktır.

Müşteri memnuniyetinde personelin motivasyonu, bilgisi ve tecrübesi ile devamlılığı sağlamak.

Politikamızın gayelerinden birini telkil edeceğinden personel değişimini minimuma indirgemek.