Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm sürecinde ülke genelinde deprem tasarımının, malzeme dayanımının yetersiz olduğu ve mühendislik hizmeti almamış kaçak binalar dahil yüzbinlerce yapının yenilenmesi yada güçlendirilmesi gerektiği tahmin edilmektedir. Başak İnşaat olarak bu süreci sizlere yol gösterecek şekilde özetledik:

Dilekçe ve tapunuz ile bağlı bulunduğunuz Belediye İmar Müdürlüğüne başvurarak arşivden binanıza ait mevcut projeler temin edilir. Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait mevcut projeler ve tapunuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca LİSANSLI Kuruluşa başvuru yapılır. LİSANSLI Kuruluş binanızda yaptığı gerekli inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem Risk Raporunu diğer bir ifade ile Riskli Yapı Tespit Raporu’nu hazırlar. Hazırlanan bu rapor bağlı bulunduğunuz ilin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne onay için en geç iki gün içinde dilekçe ile sunulur. Bakanlık; hazırlatmış olduğunuz Deprem Risk Raporunun Onayı tarafınıza resmi bir yazı ile bildirir. Bakanlık Onay yazısının size tebliğinden sonra 60 gün içinde bina maliklerinin en az 2/3 çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü imza altına alınır. Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunduğunuz ilin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile sunulur. Binanın yıkılması, yeniden inşaatı veya güçlendirmesi için Bakanlık aracılığı ile Kredi olanaklarından yararlanmak üzere Bina Gayrimenkul Değerleme Raporu temin edilir. Binanın yeniden yapımı sırasında ekonomik durumu iyi olmayan maliklerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vereceği kira yardımından yaralanmaları için gerekli başvuru yapılır. Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için tüm projeler hazırlatılır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır. Binanın yeniden inşaat ve güçlendirme uygulaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müteahhitlik Lisansı sahip şirketler ile sözleşme yapılır. Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz Belediyeden (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz Bina) İSKAN alınır.