Vizyon & Misyon

BAŞAK İNŞAAT KALİTE HEDEFLERİMİZ

KALİTE

Müşteri istek ve beklentilerinin açılarak tatmin edilmesidir.
Verimli ve seri çalışma hataların ortadan kaldırmak için, çünkü hatalar kalitenin olduğu kadar verimliliğin de düşmanıdır.
Kalite kullanıma uygunluktur.
İhtiyaçlara uygunluktur.
Bir hayat felsefesidir.
Bir yaşam tarzıdır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Başak İnşaat olarak sunduğumuz tüm hizmetlerin en hızlı ve doğru şekilde yaparak müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak.
Müşterilerin beklentilerini politikamızla iç içe bütün olarak uygulamak.
Oluşan sistemi daha nitelikli kılmak için eğitimin sürekliliğini sağlmak gerekmektedir.

Sektöründe; sektörün en önde  gelen firmalarından birisi olmak ve kurduğumuz kalite güvence sistemi içeriisnde en etkin çalışmayı gerçekleştirmek Kalite Politikamızdır.

KALİTE HEDEFLERİMİZ

Müştreri şikayetlerini bir önceki yıla göre %5 oranında azaltmak.

Personelin 4 saat/ adam olarak eğitim almasını sağlamak .

Müşterinin istediği süre içinde hizmetin gerçekleşme oranını %95'in üzerinde tutmak.

Müşteri portföyümüzü % 5 oranında artırmak.

 

VİZYONUMUZ

Hizmet vermekle yükümlü olduğumuz çevre temizliği, tamir ve bakım alanında memnuniyeti yüksek müşteri portföyü ile öncü ve örnek bir kuruluş olmak

PROSES (Süreç) Nedir
Bir grup girdinin (ölçülebilir) alınıp, bunlardan bir ürünün ya da bir hizmerin ( müşteri için değer oluşturan ölçülebilir bir çıktının) meydana getirdiği

Tekrarlanabilir,

Tanımlanabilir,

Ölçülebilir,

Fonksiyonlar arası,

Mutlaka bir sorumlusu olan

Hiyerarşinin aksine yatay

Ortak bir amaca ulaşmak için yapılan faaliyetler (katma değeri olan ) dizisi
 

En basit tanımı ile SÜREÇ
İş yapma biçimimiz yani bir işi nasıl yaptığınızı gösteren adımlar (aktiviteler) bütünüdür.